DIY – WP Customize CSS หน้า admin

วันนี้จะมา Customize ปุ่มหน้า admin ให้มันเป็น สีชมพู เอ้ย สีเขียวกันนะครับ รูปก่อนทำ “Customize Your Site” button จะยังเป็นสีฟ้า…

Custom ต่างๆของ WordPress

wordpress เริ่มต้นออกแบบมาสำหรับ blog เท่านั้น ดังนั้นที่หน้า post บทความของเราเวลาเราเขียน ก็จะมีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเขียนบทความ บทความหนึ่ง เท่านั้น เช่น titlte, slug, featured…