Custom ต่างๆของ WordPress

wordpress เริ่มต้นออกแบบมาสำหรับ blog เท่านั้น ดังนั้นที่หน้า post บทความของเราเวลาเราเขียน ก็จะมีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเขียนบทความ บทความหนึ่ง เท่านั้น เช่น titlte, slug, featured…