your Resume

อย่างที่เรารู้กัน การสมัครงานนั้นเป็นการตัดสินใจที่สำคัญต่อชีวิตการทำงานของเราอย่างมาก และด่านแรกของ การสมัครงาน ก็คือ “your Resume” resume เปรียบเหมือน โบรชัวของตัวเราเองเมื่อ HR เห็นแล้วต้องอยากติดต่อเรากลับมา (จุดประสงค์ของ Resume…