จะกลับมาลองเขียน blog ละ

ห่างหายไปนาน (post แรก Feb 2015) คิดว่าจะกลับมาเขียน blog เรื่อยๆละ ดีกว่า