CSS Framework ชีวิตเราดีขึ้นเพราะนายเลยนะ

CSS Framework นี่จะมีส่วนประกอบหลายๆอย่าง ครับแต่ สิ่งหนึ่งที่มีส่วนใหญ่ จะมีเลยคือ Grid Layout

Grid Layout

CSS Grid
CSS Grid

ปกติเวลาเราจะเขียน CSS เนี่ยเราก็ต้องวาง Layout กันก่อน ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Grid layout แบบนี้
สังเกตตรง แถบแดงๆ นะครับจะเป็นตัวแบ่งขอบเขตของ Layout, และจากรูปตัวอย่างจะบ่งบอกได้ชัดเจนเลยครับว่าเขาออกแบบตาม Grid ต่างๆ
ดังนั้นเมื่อเราใช้บ่อยกันอย่างนี้ก็ทำเป็น Framework กันเลยดีกว่าจะได้สะดวกเวลาเริ่มทำ Website กันใหม่ขึ้นมา

Bootstrap 3 Grid
Bootstrap 3 Grid
// 1
<div class="row">
  <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
  <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
  <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
</div>

// 2
<div class="row">
  <div class="col-md-3">.col-md-3</div>
  <div class="col-md-6">.col-md-6</div>
  <div class="col-md-3">.col-md-3</div>
</div>

// 3
<div class="row">
  <div class="col-md-8">.col-md-8</div>
  <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
</div>

โดย Concept ของ Grid ก็จะมีการเขียนแบบนี้ครับ
ดังตัวอย่างจะเป็นของ Bootstrap ซึ่งจะเขียนเป็น code ได้แบบนี้ครับ

จากตัวอย่าง Code จะเป็น Grid 12 นะครับ คือแบ่งเป็น 12 ส่วน

ตัวอย่างที่ 1 เราจะแบ่งเป็น 3 column เท่าๆกัน ก็เลยแบ่งเป็น
col-md-4 3 อันก็เท่ากับ 12 พอดี (4 + 4 + 4 = 12)

ตัวอย่างที่ 2 col-md-3, col-md-6, col-md-3 เท่ากับ 12 พอดี (3 + 6 + 3 = 12)

ตัวอย่างที่ 3 col-md-8, col-md-4 เท่ากับ 12 พอดี (8 + 4 = 12)

ซึ่งรายละเอียด เช่น md หมายถึงอะไร และอื่นๆลองไปศึกษาเพิ่มเติม
หรือถ้ามีโอกาสจะเขียนบทความให้อ่านกันนะครับ (เพราะใช้ตัวนี้เป็นประจำ)

Others

Bootstrap 3 components
Bootstrap 3 components

ส่วนอื่นๆอันนี้ “แล้วแต่เลย” ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนา Framework นั้นๆ ครับว่าเขาจะใส่อะไรเพิ่มไปมั้ง
ยกตัวอย่าง Bootstrap 3 นี่ใส่เพิ่มไปเยอะมาก ลองดูได้ที่ CSS – Bootstrap
และแน่นอน CSS Framework ก็มีหลายผู้พัฒนามากครับ ลองดูตามตัวอย่างด้านล่างครับ

CSS Framework พวกนี้จะมีส่วนสำคัญก็คือส่วนของ Grid Layout ครับ
ดังนั้นเวลาเราเลือกก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยครับดูที่ชื่อ class ถูกใจ หรือ Component ต่างๆถูกใจ “เอาที่สบายใจ” เลยครับ
คราวหน้าอย่าลืม แนะนำให้ Web Designer รู้จักกับ Grid Layout กันนะครับ เวลารับ Design มาทำเราจะได้ทำ Frontend ได้สบายๆ