ประเภทของ Programming Errors

บทความนี้จะว่าถึงเรื่องประเภทของ error ที่เกิดขึ้นในการเขียน program
ไม่ว่าจะเป็น programmer ที่มีประสบการณ์มากแค่ไหนยังไงก็ต้องมีพลาดกันบ้าง
และนี่คือจุดสำคัญของ programming, คือการ debug program และหาทางแก้ไขมัน
โดย programming errors จะแบ่งเป็น 3 หมวดคือ

  • Compilation errors
  • Run-time errors
  • Logic errors

1. Compilation errors

Complier Errors
Complier Errors

compilation errors หรือ complier errors เป็น error ที่เกิดจาก complier ทำการ compile โปรแกรมของเรา
ส่วนใหญ่ error ประเภทนี้จะเกิดจากการ Syntax error เช่น สะกดผิด, ใช้ space ผิดที่, ผิดลำดับ (เช่นเรียกใช้ else ก่อน if)

Complier คือโปรแกรมที่จะเปลี่ยนจาก code ที่ถูกเขียนจาก programming language (เช่น C#, JAVA)
ไปเป็น computer language (ส่วนใหญ่จะเป็น binary) เช่น Microsoft Visual Studio, Eclipse

2. Run-time errors

เป็น error ที่จะเกิดขึ้นตอนเรา run โปรแกรมของเราส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่
โปรแกรมพยายามเรียกใช้อะไรที่มันไม่สามารถใช้ได้ เช่น ตัวแปร / function / ไฟล์ ที่ไม่มีอยู่, การหารด้วย 0, etc

3. Logic Errors

อันนี้เป็น error ที่เจอได้ยาก, เกิดจาก logic ในการเขียน program ล้วนๆซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ยกตัวอย่างเช่นเราเขียน code $meter = $centimeter * 1000; พิม 0 เกินไป 1 ตัว
(ที่ถูกต้อง ต้องเป็น $meter = $centimeter * 100;)

run-time errors, logic Errors ต่างเป็น error ที่ไม่สามารถตรวจเจอได้จาก complier
แล้วเราจะทำยังไงกันดี เราทำได้แค่ test, test แล้วก็ test กันอย่างเดียวหรอ ?

ต่อไป เราจะนำท่านพบกับ Unit test เพื่อใช้ในการต่อกรกับ error ทั้ง 2 แบบนี้ในบทความ Unit Test นายคือ