DIY – Basic Cache System

หลักการทำงานทั่วๆไปของ website ปัจจุบัน จะมีลำดับการทำงานแบบนี้ครับ 1. user เข้าหน้า website (user ส่ง request ไปที่ web server)…