Email ขาเข้า ขาออก เข้าแล้วก็ออก เอ้าๆ เอิ้วๆ

สงสัยจะเขียน code มากไปชื่อ บทความเลยเป็นแบบนี้ เอาละเข้าเรื่องกันเลยครับ ในส่วนของ Email ที่เราใช้งานจะมี 2 ส่วนหลักๆเป็น ขาเข้า ไว้รับ email มาและก็ขาออกไว้ส่ง…