Email ขาเข้า ขาออก เข้าแล้วก็ออก เอ้าๆ เอิ้วๆ

สงสัยจะเขียน code มากไปชื่อ บทความเลยเป็นแบบนี้ เอาละเข้าเรื่องกันเลยครับ ในส่วนของ Email ที่เราใช้งานจะมี 2 ส่วนหลักๆเป็น ขาเข้า ไว้รับ email มาและก็ขาออกไว้ส่ง email ครับ ขาออก – SMTP เราจะใช้ SMTP ในการส่ง email กันครับ SMTP ? SMTP ย่อมาจาก Simple Mail Transfer Protocol SMTP คือ Protocol ทำงานอยู่บน TCP/IP protocol ใช้ในการส่ง email SMTP เป็น รูปแบบการส่ง email ปกติเวลาเราจะส่ง email, ผู้ให้บริการส่ง email เขาก็จะมีข้อกำหนดต่างๆครับเช่น ส่งมาจากไหน, ใครเป็นผู้ส่ง, etc. (ซึ่งอาจมีข้อตกลงอื่นๆอีกครับเช่น ต้องเป็นสมาชิกถึงจะส่งเมลผ่านผู้ให้บริการ SMTP…

Read more...